Skader på e-affald

- May 03, 2018-

Skader på E-affald

Elektronisk affald eller e-affald er blevet et problem af stor bekymring for offentligheden, da et stigende antal elektroniske genstande kasseres hvert år. Mange forbrugere er ikke klar over, at elektronik som computere og mobiltelefoner rent faktisk indeholder toksiner, der kan udvaskes ind i jorden og beskadige miljøet.

E-affald, forbindelser udgør farer for miljøet såvel som mennesker. For at begynde med, når de udsættes for varme, frigiver komponenterne i e-affald giftige dampe og gas, der forurenser luften og forårsager målmæssige miljøproblemer. Når cirkulationsbrydere forringes, frigiver de toksiner, såsom kviksølv, der forurener grundvandet. Ud over dets skadelige effekt på miljøet. Forskning har forbundet e-affald til negative virkninger for menneskers sundhed.

Efter min mening er det på høje tid, at skaden af e-spildt skal realiseres af offentligheden, og der skal træffes foranstaltninger til at klare dette problem. En idé er at lægge større ansvar for de virksomheder, der producerer varerne. Det bør være obligatorisk for dem at tage de forladte genstande tilbage og bortskaffe dem på en miljøvenlig måde.

Et par af:Gode ting kommer til dem, der venter Næste:Tradition Og Moderering